Category Archives: ציות ורגולציה

עו"ד מתחום איכות הסביבה

דרוש/ה עו"ד מתחום איכות הסביבה ניסיון בטיפול בלקוחות תעשייתיים מול רגולטורים/משרדי ממשלה. בוגר מוסד מוביל…

עו"ד מתחום ההגבלים עסקיים

למשרד ידוע ומוביל דרוש עו"ד מתחום ההגבלים עסקיים  ידע וניסיון בתחום – חובה יוצאי הרשות…

עו"ד בתחום החברות והרגולציה

עו"ד בתחום החברות והרגולציה ותק 1-3 ידע וניסיון בייצוג תאגידים ידע וניסיון בתחום הבנקאות/מימון/רגולציה

עו"ד מתחום המימון והבנקאות

עו"ד לתחום המימון והבנקאות ותק 1-4 אנגלית ברמה גבוהה ניסיון וידע במימון ורגולציה פיננסית בוגרי…