עו"ד בתחום החברות והרגולציה

עו"ד בתחום החברות והרגולציה

ותק 1-3

ידע וניסיון בייצוג תאגידים

ידע וניסיון בתחום הבנקאות/מימון/רגולציה