עו"ד מנוסה מתחום התכנון והבנייה

עו"ד מנוסה מתחום התכנון והבנייה

ותק 3-6

ניסיון בהיטלי השבחה, תביעות לפי סעיף .197

ניסיון בניהול הליכים בפני ועדות התכנון ובתי משפט

יוצאי משרדים מעולים בתחום