עו"ד למחלקה מסחרית מובילה

עו"ד למחלקה מסחרית מובילה 

אנגלית ברמה גבוהה

יוצאי משרדים מובילים

בוגרים בציונים גבוהים