למוסד פיננסי יועמ"ש למח' ציות רגולציה ואיסור הלבנת הון

למוסד פיננסי יועמ"ש למח' ציות רגולציה ואיסור הלבנת הון

ותק 3-6
עו"ד עם ניסיון עבודה בהוראות החקיקה והרגולציה בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור.
ניסיון מהמגזר הבנקאי – יתרון משמעותי
אנגלית – ברמה גבוהה
כושר ביטוי גבוה בכתב ובעל פה .
עבודה במטה החברה .