חבר מביא חבר

תנו לנו לעזור לכם להפוך את החברים שלכם לקולגות!

Hi-SOURCE מזמינה אתכם לשלוח גם את קורות החיים של חבריכם, כדי שנוכל למצוא גם עבורם את מקום העבודה המתאים ביותר, יחד אתכם!!

על כל השמה מוצלחת בעזרתכם נתגמל אתכם ב- 1000 ש"חבתכנית חבר מביא חבר .

דיסקרטיות מובטחת לכל המועמדים!!

תנאי התשלום והאותיות הקטנות :)

התגמול הכספי ינתן רק בתום 3 חודשי עבודה של החבר במקום העבודה החדש.

  1. תקף רק ובתנאי והמועמד/ת שנשלח/ה על ידכם אינו/ה קיימ/ת במאגרי החברה ו/או שלח/ה באופן עצמאי /באמצעות חבר אחר או בכל דרך שהיא במועד המוקדם מהמועד שבו הועברו ק"ח על ידך

ההצעה תקפה עד לשנה מיום בו נשלחו קורות החיים .